Kontakt:

Obec Hraničné
Hraničné 91
Mníšek nad Popradom
065 22

Tel.: 052 / 439 51 12
www.hranicne.sk
IČO: 00 329 894
banka, VÚB, a.s.
Č. ú.: 16322602/0200

Anketa:

Zúčastnite sa 2.stretnutia rodákov obce Hraničné dňa 26. augusta 2017?
ÁNO (27.5%)
NIE (31.5%)
MOŽNO (35.1%)

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Novinky | OZNAM z Uradu práce sociálnych vecí a rodiny

16.03.2017

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa

Farbiarska 57, 064 01  Stará Ľubovňa

 

·                                                                ·

Všetkým obecným úradom

v okrese

·                                                                ·

 

Váš list/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/Linka

Stará Ľubovňa

 /

 

SL3/OHN,NVaŠSD/BEZ/

2017/302

č. z. 2017/41099

Ing. Anna Drobňáková/

 

16. 03. 2017

 

Vec 

Žiadosť o spoluprácu

 

V súvislosti s blížiacimi sa veľkonočnými sviatkami dochádza v mesiaci apríl 2017 k zmene výplatného termínu  pre výplatu dávok poskytovaných Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny  Stará Ľubovňa.

Z uvedeného dôvodu Vás prosíme, aby ste oznámili Vašim občanom, ktorým úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vypláca dávky, aby všetky doklady potrebné pre spracovanie a výplatu dávok v apríli 2017 doručili najneskôr do 4.4.2017 osobne na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Farbiarska 57, Stará Ľubovňa, oddelenie služieb pre občana alebo doručili poštou, avšak zásielka musí byť odovzdaná na poštu najneskôr dňa 3.4.2017, alebo zaslali elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom a dátumom odoslania najneskôr dňa 4.4.2017.

 

Ďakujeme za spoluprácu a ostávame s pozdravom   

 

 
 

Mgr. Ján Jakubianský

riaditeľ úradu

 

 

 

 

 

 

 

Športový deň obce - 07.07.2018

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

KALENDÁR 2018 - vývoz KO, SZ

Vianočné a novoročné prianie

VYKUROVACIA SEZÓNA 2017-2018_BEZPEČNÉ VIANOCE

Výsledky volieb do VÚC PO

ZVOZ ELEKTROODPADU v obci 6.10.2017 o 10,00 hod.

POĎAKOVANIE ZA AKCIU Stretnutie rodákov - zostrih - video

OZNÁMENIE elektronickej adresy na doručenie členov a náhradníkov okrsk.volebnej komisie

OZNAM - Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >