Kontakt:

Obec Hraničné
Hraničné 91
Mníšek nad Popradom
065 22

Tel.: 052 / 439 51 12
www.hranicne.sk
IČO: 00 329 894
banka, VÚB, a.s.
Č. ú.: SK55 0200 0000 0000 1632 2602

Anketa:

Zúčastnite sa 2.stretnutia rodákov obce Hraničné dňa 26. augusta 2017?

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.
Что такое переработка и прием макулатуры

Novinky | VYKUROVACIA SEZÓNA 2017-2018_BEZPEČNÉ VIANOCE

06.12.2017

Vážení občania

Počas vykurovacieho obdobia evidujú hasiči každoročne zvýšený počet výjazdov k požiarom v rodinných i bytových  domoch.  Najčastejšou príčinou vzniku požiarov v rodinných domoch  je porucha a nevyhovujúci stav vykurovacích telies, dymovodov a komínov ako napr. vyhorenie sadzí v komíne, narušená celistvosť komína prípadne dymovodu a pod. Nemalý podiel na požiaroch má aj neporiadok v kotolni a v sklade paliva.

              Najčastejším miestom, kde dochádza k požiarom rodinných domov sú práve komínové telesá. Nasleduje za nimi požiar kotolne a skladu paliva. V priebehu niekoľkých minút môže byť zničený celý dom.

 

Počas požiaru je objekt namáhaný sálavým teplom, ale aj spodinami horenia, ktoré stúpajú smerom nahor a môžu objekt poškodiť ešte niekoľko podlaží nad samotným priestorom, kde požiar vznikol. Spodiny horenia sú mimoriadne nebezpečné pre zdravie a život človeka.
             Opatrnosti v týchto prípadoch nie je nikdy dosť. Komíny ako stavebné konštrukcie patria k najviac namáhaným častiam stavby.  Životnosť komína  je najviac ohrozovaná prudkými zmenami teplôt, poveternostnými vplyvmi  a  agresívnymi  kondenzátmi spalín horenia.

Odporúčania hasičov pre nadchádzajúcu vykurovaciu sezónu sú nasledovné:

-pri používaní plynových spotrebičov je vhodné zamerať sa na čistotu komínových

 prieduchov na zabezpečenie dobrého ťahu komína, zároveň je nutné vykonávať všetky

 revízne prehliadky, aby nedošlo k úniku plynu a následnej intoxikácii alebo výbuchu,

 

-pri používaní tuhého paliva dochádza k zaneseniu komína a tým prudko rastie

  nebezpečenstvo vznietenia sadzí, ktoré je preto potrebné pravidelne odstraňovať,

 

-nevykonávajte neodborné zásahy na spotrebičoch a nenechávajte ich bez dozoru,

 

-v blízkosti komínových telies nenechávajte horľavé látky,

 

-otvory na kontrolu a čistenie v komíne musia byť uzatvorené komínovými dvierkami,

 

-podlaha okolo otvorov v komíne musí byť z nehorľavého materiálu, alebo ju treba chrániť

 nehorľavou ochrannou podložkou do vzdialenosti najmenej 600 mm od okrajov otvorov, 

 

-jednovrstvové murované komíny treba omietnuť až do úrovne strešnej krytiny a to aj pod

 oplechovaním, alebo iným lemovaním,

 

-kontrolujte funkčnosť zariadení zabezpečujúcich prívod vzduchu do kotolne,

 

-vykurovacie telesá – sporáky, pece a pod. musia byť umiestnené iba na nehorľavej

  podložke,

 

-nepoužívajte k rozkurovaniu horľavé kvapaliny,

 

-nespaľujte domáci odpad, plasty a iné vysoko horľavé látky, ktoré zvyšujú riziko požiaru,

  (odpad a plasty je zakázané likvidovať spaľovaním a to aj na otvorenom priestranstve)

 

-do kotlov, kachieľ a krbov patrí len určené palivo,

 

-dodržiavať predpisy pre skladovanie a používanie horľavých kvapalín, horľavých plynov

  a tuhých palív,

 

-nevychladnutý popol po vybratí zo spotrebiča na tuhé palivo možno ukladať iba do

  nerozbitnej plnostenovej nádoby z nehorľavého materiálu,

 

-akýkoľvek spotrebič možno prevádzkovať len vtedy, ak je v dobrom technickom stave,

 

-dodržiavajte návody na obsluhu a vždy používajte iba schválené spotrebiče.

 

          Každý majiteľ, alebo užívateľ rodinného domu si musí v prvom rade uvedomiť, že za celkový technický stav komínov  a ich údržbu  zodpovedá on sám. Jeho povinnosťou je zabezpečovať ich pravidelné čistenie a kontrolu. Majiteľ je povinný zabezpečiť aj odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou a to:

  -pred pripojením spotrebiča na komín,

  -pri zámene lokálneho palivového spotrebiča na ústredný zdroj tepla alebo etážový zdroj  

   tepla,

  -pri zmene druhu paliva,

  -po stavebných úpravách na telese komína.

 

       Čistenie komínov, kontrolu  celkového  technického stavu,  ako aj ich odborné preskúšanie odporúčajú hasiči ponechať iba na odborníkov.

 

           Pamätajte, čas venovaný  údržbe komínov  a dymovodov, ako  aj  dodržiavanie  pravidiel bezpečnej  manipulácie so spotrebičmi  sa  Vám  mnohonásobne vyplatí.

Dôsledné dodržiavanie uvedených  opatrení  Vám ochránia zdravie a majetok pred požiarmi.  Hasiči sú pripravení Vám odborne poradiť aj v danej problematike.

 

V prípade hroziaceho nebezpečenstva sa snažte konať vždy s rozvahou, nepodliehajte panike a zachovajte pokoj. Najprv chráňte život a zdravie, až potom majetok. V prípade, že nemôžete požiar uhasiť vlastnými silami, čo najskôr volajte Hasičský a záchranný zbor  na linku č.150 alebo na linku tiesňového volania č.112. Hasiči prídu k požiaru vždy za pár minút  –  po ohlásení je pomoc na ceste.

BEZPEČNÉ  VIANOCE  A  SILVESTER

Vianočné sviatky  a záver roka spojený so Silvestrom  prinášajú so sebou okrem pohody aj nárast výjazdov hasičov a záchranárov  a to v súvislosti s požiarmi od ozdobných vianočných osvetľovacích a dekoratívnych svietidiel, ako aj v súvislosti so zábavnou pyrotechnikou. Počas posledných rokov zasahovali hasiči počas sviatkov a na Silvestra  najčastejšie pri požiaroch smetných košov, ktoré vznikli  dôsledkom odpálenia zábavnej pyrotechniky priamo z kontajnera. V niekoľkých prípadoch boli privolaní aj k požiarom balkónov, ale aj zaparkovaných vozidiel, ktoré vznikli od zábavnej pyrotechniky vyhadzovanej z balkónov a okien domov.  

 

Čas radosti a veselosti v kruhu najbližších, ktorý je dlho očakávaný každým z nás, sa môže  kedykoľvek zmeniť na smútok, utrpenie, prípadne bolesť a plač.

Aby ste sa vyhli nepríjemnostiam a prežili radostné vianočné sviatky a veselého Silvestra odporúčame Vám preto dodržiavať tieto rady:

 

Používanie vianočného osvetlenia a ozdobných svietidiel

- používať iba osvetlenie, ktoré je certifikované a zakúpené od oficiálnych predajcov,

- ak sa v byte nenachádzajú žiadne osoby, osvetlenie vypnúť zo zdroja energie,

- presne dodržiavať návod od výrobcu,

- nevykonávať  neodborné zásahy do osvetľovacích telies a ich kabeláže,

- umiestniť stromček, prípadne iné ozdobné predmety v dostatočnej vzdialenosti od   

  vykurovacích telies  a otvoreného ohňa,

- dodržiavať maximálnu opatrnosť pri používaní horľavých sviečok  a prskaviek (ich 

  teplota pri horení môže dosiahnuť    630 °C  -  1370 °C).

 

                             Používanie zábavnej pyrotechniky                                                                            

- zábavnú pyrotechniku kupujte len v originálnych obaloch od oficiálnych predajcov

  a nikdy nie od pouličných predajcov,

- nevyrábať a nepoužívať po domácky  vyrobenú pyrotechniku,
- pri používaní a manipulácii  s pyrotechnikou  sa vyvarujte konzumácii  alkoholu,

 

- overte si skutočnosť, či vo Vašom meste alebo obci je povolené používať zábavnú      

   pyrotechniku,

- nikdy neobťažujte zábavnou pyrotechnikou nič netušiacich ľudí a zvieratá,
- zábavná pyrotechnika nepatrí do rúk deťom,

- zabrániť pri skladovaní a manipulácií so zábavnou pyrotechnikou kontaktu s vysokou     

  teplotou resp. priamym ohňom,

nevykonávať akékoľvek neodborné zásahy v súvislosti s pyrotechnikou,                       - nezapaľovať zábavnú pyrotechniku priamo v ruke a v blízkosti tváre,                             neodpaľovať zábavnú pyrotechniku v sklenených fľašiach a iných nádobách,                - opätovne nezapaľovaťzábavnú pyrotechniku   (v prípade že nevybuchla),                                             v prípade, že zábavná pyrotechnika nevybuchla po zapálení, je potrebné poliať                                                                                                                               

  ju  dostatočným množstvom vody,                                                                                             - zapálenú pyrotechniku nevyhadzovať z okien, balkónov a terás, pretože by mohol                     

  vzniknúť požiar bytu, poprípade zaparkovaných vozidiel,                                                 - neodpaľovať zábavnú pyrotechniku v kontajneroch, smetných nádobách a pod.,           - zabrániť priamemu kontaktu s maloletými osobami,                                                         - pyrotechniku neodpaľovať smerom na zastavané priestory a plochy, kde by mohlo   

  dôjsť k vzniku požiaru.                                                                                                        

 

                               Používanie kuchynských spotrebičov

- nenechávať pripravovanú stravu na zapnutom sporáku bez dozoru dospelej osoby,

- horiaci olej  vždy zadusiť iba mokrou utierkou, prípadne uterákom – „nikdy nehasiť

  vodou, ktorá po zmiešaní s olejom ho v okamihu rozšíri na ďalšie predmety“,

- kuchynské spotrebiče, ktoré sa nepoužívajú vypnúť od zdroja energie,

- zabrániť kontaktu deťom a zvieratám so zapnutými spotrebičmi kuchyne,

- spotrebiče na varenie nepoužívať na vykurovanie miestnosti v domácnosti,

- priestor, kde sa používajú plynové variče a spotrebiče (a to nie len na varenie)

  dostatočne vetrať a zabezpečiť prívod  a výmenu vzduchu v tomto priestore,

- pri manipulácii s horúcimi materiálmi používať ochranné prostriedky a pomôcky,

- nezaspať pri varení a pri ohrievaní stravy.

 

V prípade hroziaceho nebezpečenstva sa snažte konať vždy s rozvahou, nepodliehajte panike a zachovajte pokoj. Najprv chráňte život a zdravie, až potom majetok. V prípade, že nemôžete požiar uhasiť vlastnými silami, čo najskôr volajte hasičov na linku č.150, alebo na linku tiesňového volania č.112.

Hasiči prídu k požiaru vždy za pár minút  –  po ohlásení je pomoc na ceste.

 

 

V mene príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni Vám prajeme príjemné prežitie Vianočných sviatkov v kruhu svojich najbližších a priateľov, veselého Silvestra a v novom roku 2018 hlavne pevné zdravie, šťastie a úspechy v osobnom aj pracovnom živote.

 

                                                                                                            Riaditeľ                                                                                                              

                                                                                          Okresného riaditeľstva HaZZ                                                                                          

                                                                                             plk. Ing. Vladimír Haľko v.r.   

Záchrana dreveného kostola v Hraničnom

VOĽBY PREZIDENTA SR - 30.marca 2019 - 2.kolo - výsledky v obci Hraničné

Pozvánka na Zhromaždenie Urbariátu PS Hraničné dňa 5.5.2019

VOĽBY PREZIDENTA SR - 16.marca 2019 - 1.kolo - výsledky v obci Hraničné

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2019

Úroveň vytriedenia KO za rok 2018 v obci Hraničné

Prerušenie distribúcie elektriny v obci 19.,21.,25.,26.,27.,28.3. a 1.4.,2.4.,2019

Prerušenie distribúcie elektriny v obci 20.2.,22.02. a 25.02.2019

VOĽBY PREZIDENTA SR

Dańová povinnosť do 31.januára 2019 - Priznanie k dani z nehnuteľnosti

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >
 
Шелковое покрывало на кровать пользуется огромным спросом