Kontakt:

Obec Hraničné
Hraničné 91
Mníšek nad Popradom
065 22

Tel.: 052 / 439 51 12
www.hranicne.sk
IČO: 00 329 894
banka, VÚB, a.s.
Č. ú.: 16322602/0200

Anketa:

Zúčastnite sa 2.stretnutia rodákov obce Hraničné dňa 26. augusta 2017?

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.
Что такое переработка и прием макулатуры

Novinky | Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva - 07.12.2018

04.12.2018

P O Z V Á N K A

 

 

Podľa § 12 ods. 1 a § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a noviel zvolávam ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva v Hraničnom, na deň

 

 

 07. decembra 2018 (piatok) o 13:00 h

 

 

v kancelárií starostu Obecného úradu v Hraničnom.

 

Program:

 

 

  1. Úvodné náležitosti:   a) otvorenie zasadnutia, b) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, c) oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného zastupiteľstva, d) zloženie sľubu novozvoleného starostu, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom, e) zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva, f) vystúpenie starostu.
  2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva.
  3. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.
  4. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov.
  5. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu.
  6. Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení.
  7. Určenie platu starostu.
  8. Záver.

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Mgr. Miroslav Pokrivčák

                                                                                                       starosta obce

BEZPEČNÉ VIANOCE A SILVESTER

Mikuláš 2018

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva - 07.12.2018

Prerušenie distribúcie elektriny v obci od 10.-14.12.2018

Výsledky komunálnych volieb 2018 - 10.11.2018

Plánované prerušenie distribúcie elektriny - 15.11.2018

Bezpečná vykurovacia sezóna 2018 / 2019

Obnova inventára (stolov) v kultúrnom dome

Oznámenie čípovanie psa

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >
 
Шелковое покрывало на кровать пользуется огромным спросом