Kontakt:

Obec Hraničné
Hraničné 91
Mníšek nad Popradom
065 22

Tel.: 052 / 439 51 12
www.hranicne.sk
IČO: 00 329 894
banka, VÚB, a.s.
Č. ú.: SK55 0200 0000 0000 1632 2602

Anketa:

Zúčastnite sa 2.stretnutia rodákov obce Hraničné dňa 26. augusta 2017?

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.
Что такое переработка и прием макулатуры

Novinky | Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva - 07.12.2018

04.12.2018

P O Z V Á N K A

 

 

Podľa § 12 ods. 1 a § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a noviel zvolávam ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva v Hraničnom, na deň

 

 

 07. decembra 2018 (piatok) o 13:00 h

 

 

v kancelárií starostu Obecného úradu v Hraničnom.

 

Program:

 

 

  1. Úvodné náležitosti:   a) otvorenie zasadnutia, b) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, c) oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného zastupiteľstva, d) zloženie sľubu novozvoleného starostu, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom, e) zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva, f) vystúpenie starostu.
  2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva.
  3. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.
  4. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov.
  5. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu.
  6. Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení.
  7. Určenie platu starostu.
  8. Záver.

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Mgr. Miroslav Pokrivčák

                                                                                                       starosta obce

Záchrana dreveného kostola v Hraničnom

VOĽBY PREZIDENTA SR - 30.marca 2019 - 2.kolo - výsledky v obci Hraničné

Pozvánka na Zhromaždenie Urbariátu PS Hraničné dňa 5.5.2019

VOĽBY PREZIDENTA SR - 16.marca 2019 - 1.kolo - výsledky v obci Hraničné

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2019

Úroveň vytriedenia KO za rok 2018 v obci Hraničné

Prerušenie distribúcie elektriny v obci 19.,21.,25.,26.,27.,28.3. a 1.4.,2.4.,2019

Prerušenie distribúcie elektriny v obci 20.2.,22.02. a 25.02.2019

VOĽBY PREZIDENTA SR

Dańová povinnosť do 31.januára 2019 - Priznanie k dani z nehnuteľnosti

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >
 
Шелковое покрывало на кровать пользуется огромным спросом