Obec Hraničné rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Kontakt:

Obec Hraničné
Hraničné 91
Mníšek nad Popradom
065 22

Tel.: 052 / 439 51 12
www.hranicne.sk
IČO: 00 329 894
banka, VÚB, a.s.
Č. ú.: SK55 0200 0000 0000 1632 2602

Anketa:

Zúčastnite sa 2.stretnutia rodákov obce Hraničné dňa 26. augusta 2017?

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.
Что такое переработка и прием макулатуры

Dokumenty

 1. OZNAM - VSD KE
 2. Rozhodnutie OUŽP
 3. Protipovodňové opatrenia v obci Hraničné
  OZNÁMENIE - zverejnenie zámeru
 4. Kalendár na rok 2012 - vývoz odpadov v obci
 5. Preventívne opatrenia v súvislosti s výskytom mrazov - leták
 6. Obecná zabíjačka
  05.01.2012
 7. Granostovský - hraničiarsky slovník
  Jak m gadali
 8. POZVÁNKA
 9. Odporúčanie pri mimoriadnych udalostiach
 10. List predsedu ZMOS starostom
 11. Visegrad maraton na trase V.Ružbachy - Rytro /aj cez Hraničné/19.06.2011
 12. POZVÁNKA
  na obecné zastupiteľstvo dňa 17.06.2011
 13. Plán hospodársko sociálneho rozvoja obce Hraničné
  Na roky 2007 - 2013
 14. Vzor - ohlásenie drobnej stavby
 15. Upozornenie na pozastavenie živnosti
 16. Zvoz elektroodpadu
  Dňa 11.10.2013 od 10,30 hod.
 17. Zoznam kandidátov na voľbu predsedu a poslancov do VÚC 2013
 18. OZNAM - výmena preukazu FO s ŤZP UPSVaR v SĽ
 19. Pozvánka na VZ Urbariátu PS Hraničné
 20. Povinnosti chodcov v obci od 1.1.2014
 21. Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce Hraničné 15.11.2014
 22. Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov obce Hraničné 15.11.2014
 23. Správa starostu Obce Hraničné - zhodnotenie obdobia 2010 - 2014
 24. Realizácia prác a aktivít v období 2010-2014
 25. PRO Hraničné na roky 2016 - 2020
 26. Pozvánka Urbariátu na Zhromaždenie dňa 17.04.2016
 27. POZVÁNKA na Športový deň obce, MDD - 25.06.2016
 28. Pozvánka Urbariátu na Zhromaždenie dňa 23.04.2017
 29. Športový deň obce - 02.07.2017
 30. Pozvánka Urbariátu na Zhromaždenie dňa 15.04.2018
 31. Športový deň obce - 07.07.2018
 32. Rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy
 33. Informácia pre voličov do orgánov samosprávy
 34. Plánované prerušenie distribúcie elektriny - 15.11.2018
  VSD
 35. OZNAM VSD - Plánované prerušenie distribúcie elektriny - 10.12.2018
  VSD
 36. OZNAM VSD - Plánované prerušenie distribúcie elektriny - 11.12.2018
  VSD
 37. OZNAM VSD - Plánované prerušenie distribúcie elektriny - 12.12.2018
  VSD
 38. OZNAM VSD - Plánované prerušenie distribúcie elektriny - 13.12.2018
  VSD
 39. OZNAM VSD - Plánované prerušenie distribúcie elektriny - 14.12.2018
  VSD
 40. Priznanie k dani z nehnuteľnosti
 41. OZNAM VSD - Plánované prerušenie distribúcie elektriny - 20.02.2019 - celá obec
  VSD
 42. OZNAM VSD - Plánované prerušenie distribúcie elektriny - 22.02.2019 - Vyšný koniec
  VSD
 43. OZNAM VSD - Plánované prerušenie distribúcie elektriny - 25.02.2019 - Nižný koniec
  VSD
 44. OZNAM VSD - Plánované prerušenie distribúcie elektriny - 19.03.2019 - celá obec
  VSD
 45. OZNAM VSD - Plánované prerušenie distribúcie elektriny - 21.,25.,27.,28.,03. a 01.4.2019 - celá obec
  VSD
 46. OZNAM VSD - Plánované prerušenie distribúcie elektriny - 26.03.2019 - N.KOniec_PodBukovina
  VSD
 47. Splnomocnenie na Zhromaždenie Urbariátu
  na 05.05.2019
 48. Splnomocnenie na Zhromaždenie Urbariátu 29.03.2020
 49. Pozvánka na Zhromaždenie Urbariátu PS Hraničné 29032020
 50. UPOZORNENIE - Rozhodnutie ÚVZSR
 51. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetk.pomerov ver.funkcionára_starosta za R.2020
 52. Nový CP od 01092020
 53. Nový CP odchody všetkých autobusov zo SĽ
 54. Splnomocnenie na Zhromaždenie Urbariátu 04.10.2020
 55. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021
 56. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021_2
 57. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021_3
 58. Pozvánka na Zhromaždenie Urbariátu 08.08.2021
 59. Ročný výkaz o komunálnom odpade za rok 2021
 60. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetk.pomerov ver.funkcionára_starosta za r.2021
 61. Splnomocnenie na Zhromaždenie Urbariátu 01.05.2022 na stiahnutie: https://www.hranicne.sk/-dokumenty č. 61
 62. Pozvánka na Zhromaždenie Urbariátu 01.05.2022
 63. Miestne komunikácie v obci Hraničné - plagát
 64. Priznanie k dani z nehnuteľnosti 31012023
 65. Pozvánka a splnomocnenie na Zhromaždenie Urbariátu PS Hraničné dňa 23.04.2023

VO

 1. VO - 16.10.2013
 2. ZoD-18.12.2013
 3. PZ Regenerácia centra Obce Hraničné 16.8.2015
 4. Dodatok č1 PZ Regeneracia +OU - 10.3.2016
 5. Zlepšovanie miestnych základných služieb a zníženie energetickej náročnosti verejných budov v obci Hraničné_Vyzv_ predlož_ ponuk_ VO_ 14112017
 6. Priloh1_Vyzv_ZoDHraničné_VO_14112017
 7. Priloh2_Vyzv_Vyk_vym_rozp_Hraničné_VO_14112017
 8. Priloh3_Vyzv_Kryc_listpon_Hraničné_VO_14112017
 9. Priloh4_CV_Hraničné_VO_14112017
 10. Priloh5_PDHraničné_VO_14112017
 11. Viacúč_špor_ihr_moder_Hraničné_Vyzv_predlož_ponuk_VO_15112017
 12. Priloh1_Vyzv_ZoDHraničné_VO_15112017
 13. Priloh2_Vyzv_Vyk_vym_rozp_Hraničné_VO_15112017
 14. Priloh3_Vyzv_Kryc_listpon_Hraničné_VO_15112017
 15. Priloh4_CV_Hraničné_VO_15112017
 16. Priloh5_PDHraničné_VO_15112017
 17. Oprava a stavuprminpramena_vyzva
 18. Oprava a stavuprminpramena_zadanie_rozp
 19. Oprava a stavuprminpramena_CV
 20. Oprava a stavuprminpramena_navrh zmluvy
 21. Oprava a stavuprminpramena_PD
 22. MK v obci Hraničné_výzva2
 23. MK v obci Hraničné_situáciaSO01
 24. MK v obci Hraničné_situáciaSO02
 25. MK v obci Hraničné_zadanieSO01
 26. MK v obci Hraničné_zadanieSO02

Stavebný úrad

 1. Žiadosť o SP v zlúčenom územnom a stavebnom konaní
 2. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
 3. Predlženie lehoty dokončenia stavby
 4. Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby
 5. Žiadosť o povolenie odstránenia stavby
 6. Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením
 7. Ohlásenie drobnej stavby

Formuláre - tlačivá