Obec Hraničné rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Kontakt:

Obec Hraničné
Hraničné 91
Mníšek nad Popradom
065 22

Tel.: 052 / 439 51 12
www.hranicne.sk
IČO: 00 329 894
banka, VÚB, a.s.
Č. ú.: SK55 0200 0000 0000 1632 2602

Anketa:

Zúčastnite sa 2.stretnutia rodákov obce Hraničné dňa 26. augusta 2017?

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.
Что такое переработка и прием макулатуры

Novinky | Oprava a stav. úpr. prístr. min. prameňa – „Tento projekt bol podporený z Programu obnovy dediny“

19.07.2019

Oprava a stav. úpr. prístr. min. prameňa – „Tento projekt bol podporený z Programu obnovy dediny “ vo výške 5000€ s minimálnou 5% spoluúčasťou obce.

 

Predmetom riešenia schváleného projektu rozhodnutím č. 38/POD-710/9 zo dňa 18.apríla 2019 bola „Oprava a stavebné úpravy prístrešku minerálneho prameňa“ v Obci Hraničnévo vlastníctve Obce Hraničné, evidovaného na LV 1006 – parc. č. 3030/9 o výmere 27 m2

Priestor prístreška minerálneho prameňa, ktorého sa týkali stavebné zmeny boli v zmysle projektovej dokumentácie, rozpočtu k dodávateľsko - odberateľskej zmluve i položkovitého rozpočtu, zrealizované tieto práce;

     Búracie práce - z pôvodnej konštrukcie sa odobrala strešná krytina, demontovali sa vonkajšie dverné a nosné konštrukcie, zdemontovalo sa poškodené latovanie.

 V priestoroch skladu sa odstránila podlaha v skladových priestoroch a osekali sa poškodené omietky a vykonávali sa zemné práce - vytvorenie rýh pre odizolovanie stavby.

Zemné práce - zrealizovali sa výkopy okolo objektu pre odizolovanie základov a uloženie drenážnych rúr  okolo objektu pre odvedenie vody do šachty.

Základy - zrealizovalo sa odizolovanie základov nopovou fóliou z juhovýchodnej strany. V priestoroch skladu v juhovýchodnej časti základu sa opravila prasklina obetónovaním  a taktiež podlaha.  Pod podlahu sa umiestnila izolácia proti vode a zemnej vlhkosti.

Opravili – vymenili sa poškodené laty, palubovky - krov aj s náterom.

Strešné konštrukcie – vykonala sa samotná výmena celej strechy prístreška montážou šindľa , ktorý bol ošetrený vhodným bezfarebným náterom.

Vykonal sa zásyp výkopu odvodnenia so zhutnením – terénne úpravy, opravili a natreli sa palubovky a vykonala sa oprava schodov, podlahy v sklade so špárovaním i povrchová úprava omietok. Dokončila sa montáž strechy – šindli a drevené prvky sa opatrili komplet novým náterom.

     V súčasnosti priestory, ktorých sa obnova týkala je aj využívaný. Do realizácie projektu boli zapojení aj aktivační pracovníci obce a občianske združenie hasičov z obce, ktorí dobrovoľne vykonali ďalšie nevyhnutné práce, ktoré nie sú v rozpočte, t.j. vyčistili, vykonali údržbu a natretie ručnej pumpy na čerpanie vody, vonkajšie úpravy okolia prameňa, ošetrenie sedenia i stromov a doplnili koše na separáciu odpadov. V prípade potreby údržby prístreška a okolia budú títo dobrovoľníci aj naďalej nápomocní obci.

Výmenou konštrukcie strechy a strešnej krytiny a celkových stavebných úprav sa zefektívnilo hospodárenie celej budovy. Celý objekt je komponovaný tak, aby svojím výrazom, hodnotou a členením vhodne doplnil prostredie. Členením fasády a farebnými úpravami objekt na seba upozorňuje, ale zároveň ladí s okolitým prostredím. Objekt po obnove nezmenil celkový charakter stavby a určite bude lákať ďalších turistov na oddych či občerstvenie kyslej vody – ščavy, ale to bolo možné zrealizovať iba vďaka pomoci a dotácie SAŽP, za ktorú úprimne ďakujeme.

 

 

 

 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva - ORHaZZ SĽ

DODRŽIAVANIE ZÁKAZOV VYPAĽOVANIA!

OZNÁMENIE o zrušení Valného zhromaždenia - Urbariát PS Hraničné

Povinná domáca karanténa 14 - dní pre všetkých, ktorí sa vracajú zo zahraničia - Verejná vyhláška

Vyhlásenie Mimoriadnej situácie na území celého Slovenska

Preventívne opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu

VÝSLEDKY VOLIEB DO NR SR 2020

Úroveň vytriedenia KO za rok 2019 v obci Hraničné

Pozvánka na Zhromaždenie Urbariátu PS Hraničné dňa 29.3.2020

UPOZORNENIE - ZMENA VÝVOZU PLASTOV !!!

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >