Obec Hraničné rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Kontakt:

Obec Hraničné
Hraničné 91
Mníšek nad Popradom
065 22

Tel.: 052 / 439 51 12
www.hranicne.sk
IČO: 00 329 894
banka, VÚB, a.s.
Č. ú.: SK55 0200 0000 0000 1632 2602

Anketa:

Zúčastnite sa 2.stretnutia rodákov obce Hraničné dňa 26. augusta 2017?

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.
Что такое переработка и прием макулатуры

Novinky | Záchrana dreveného kostolíka v Hraničnom (veže)

15.11.2020

 „Obnova strechy – opláštenia objektu a náteru exteriéru dreveného kostola v Hraničnom“


V roku 2020 sa doposiaľ podarilo zrealizovať výmenu celej veže kostola z vlastných finančných prostriedkov, zbierok – darov od veriacich ale aj poskytnutej dotácie z Ministerstva kultúry SR na rok 2020 číslo MK-5105/2019 – 423   vo výške 15000 € so spoluúčasťou min. 5% z projektu  vlastných finančných prostriedkov cirkvi vo výške 7205,16 € .

Zámerom projektu bola obnova a oprava objektu drevenej strechy zo šindli dvoch stavebných objektov veže a kostola, ktorá je vo veľmi nepriaznivom – kritickom stavebno-technickom stave. Táto drevená strecha kostolíka je sčasti poškodená vplyvom opotrebenia, červotočmi – drevokazným hmyzom, vplyvom vlhka, rôznych poveternostných podmienok a pri silnejších dažďoch, snežení dochádza k zatečeniu interiéru kostola (poškodeniu-skratu elektroinštalácie) a tým hrozí znehodnotenie vzácnych sakrálnych historických pamiatok.

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Mníšek nad Popradom zrealizovala verejné obstarávanie v zmysle zákona a s víťazom Tomášom Dinisom,082 71  Kamenica 119, uzavrela zmluvu o dielo na realizáciu stavebných prác celého diela.

     Uvedené stavebné práce a úpravy sa vykonávali za dodržania podmienok uvedených v projektovej dokumentácii stavby, ktorú vypracoval v mesiaci júl 2019 zodpovedný projektant stavby Ing. arch. Anna Gočová, autorizovaný architekt SKA – Architektonický ateliér Gam Ružomberok a predĺženého právoplatného stanoviska Pamiatkového úradu Prešov č. KPUPO-2017/12242-2/40309/Sab i oznámenia k ohláseným stavebným úpravám a udržiavacím prácam. Predmetom stavebných prác z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov bol len Objekt SO 01 – riešila sa obnova strechy a súvisiacich konštrukcií - výmena strešnej krytiny veže dreveného kostola – vykonala sa demontáž a montáž drevených šindlí, súvisiacich konštrukcií, poškodeného latovania, debnenia a napúšťanie - ošetrenie – náter exteriéru drevených konštrukcií proti hubám a drevokaznému hmyzu.

Tieto vykonané práce bol skontrolovať aj pracovník Pamiatkového úradu z Prešova.

Cieľom bolo prinavrátenie pôvodného stavebného a technického stavu strechy ale aj záchrana tohto kultúrneho dedičstva aj pre ďalšie generácie po nás.

Prezentácia podporeného projektu bola zabezpečená zverejnením textu na internetovej stránke obce Hraničné – www.hranicne.sk, ale aj vývesnej tabuli pri vstupe do kostola s popisom, názvom, účelom projektu, číslom zmluvy s Ministerstvom kultúry SR a textom „Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“ .Obnovu celej strechy kostola je nemožné realizovať len z týchto darov, nakoľko obnova strechy kostola je omnoho vyššia. Je potrebných ešte 85000€. Pre záchranu tohto dreveného kostolíka – skvostu a národnej kultúrnej pamiatky Slovenska bol zriadený aj transparentný účet „Drevený kostolík v Hraničnom“ -  https://www.transparentneucty.sk/#/ucet/SK3609000000005158036532.

Prispením aj malej finančnej čiastky prispejete k obnove tohto kultúrneho dedičstva pre zachovanie a poznanie aj budúcej generácie. Srdečne ďakujeme!

Pozvánka na Zhromaždenie Urbariátu PS Hraničné dňa 08.08.2021

Dňa 23.04.2021 (piatok) - zvoz nefunkčných elektrospotrebičov

SSC KE - zverejnenie oznámenia

Sčítanie obyvateľov 2021 - na elektronické sčítanie máme už len týždeň

Lesy SR - Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom

Lesy SR - Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do 30.06.2019 požiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom a svoje podania nedoplnili alebo neopravili

Africký mor ošípaných - opatrenia

Plošné testovanie v obci - sobota 23.01.2021 od 9,00 do 10,30 hod.

Sčítanie obyvateľov 2021 - tlačová správa - info

Sčítanie obyvateľov - Informácie

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >