Obec Hraničné rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Kontakt:

Obec Hraničné
Hraničné 91
Mníšek nad Popradom
065 22

Tel.: 052 / 439 51 12
www.hranicne.sk
IČO: 00 329 894
banka, VÚB, a.s.
Č. ú.: SK55 0200 0000 0000 1632 2602

Anketa:

Zúčastnite sa 2.stretnutia rodákov obce Hraničné dňa 26. augusta 2017?

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.
Что такое переработка и прием макулатуры

Novinky | Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice v obci Hraničné

24.09.2021

V mesiacoch máj - júl 2021 sa vykonala komplexná obnova hasičskej zbrojnice v zmysle projektovej dokumentácie " Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice v obci Hraničné". Budova Obecného úradu, v ktorej sa nachádza hasičská zbrojnica bola postavená v roku 1956 a po malých úpravách v minulosti (vymenené vstupné vráta, fasáda) si už dávno vyžadovala nevyhnutnú opravu. Aj na základe obnovenia činnosti DHZ Hraničné (aj keď obce do 500 v zmysle zákona nemusia mať DHZ) obec požiadala o poskytnutie dotácie z MVSR a po druhom pokuse sa to podarilo. Bola nám schválená žiadosť a poskytnutá dotácia vo výške 29 931,34 €, pričom celkové náklady boli vo výške 34 506,37 €. Práce, ktoré boli vykonané na stavebných úpravách – obnove hasičskej zbrojnice boli : realizácia nových omietok a maľby, výmena 2 ks okien, 2 ks dverí, 2 ks garážových brán, kompletná výmena elektroinštalácie, rozvody vody, kanalizácie a vykurovania, výmena podlahy, osadenie odsávačov dymu cez fasádu objektu, odizolovanie základov proti zemnej vlhkosti, odvedenie vody okolo objektu (oddrenažovanie) a vybavenie hasičskej zbrojnice ( umývadlo, regály, skrine). Celý projekt realizovala stavebná firma Tomáša Dinisa.

Touto cestou chcem všetkým tým čo prispeli k úžasnému dielu obnove hasičskej zbrojnice – stavebnej firme Tomáša Dinisa,  veliteľovi DHZ – Vladimírovi Polomčákovi ale aj ostatným aktívnym členom DHZ i všetkým dobrovoľníkom-pomocníkom z radu občanov ako aj podpore všetkých poslancov OZ v Hraničnom a všetkým čo napomohli k schváleniu úprimne poďakovať za pomoc a podporu.

Pevne verím, že toto nové dielo nás posunie vpred - bude slúžiť dobrej veci pri pomoci a službe občanov, pri zachraňovaní ľudských životov, či v prípade ohňa, živelných pohrôm a poslúži na prospech nám ale aj ďalším generáciam.

Nech táto obnova a dielo je Bohu na slávu a blížnym - ľuďom na pomoc!

 

Ďalšie foto si môžete pozrieť na: https://www.hranicne.sk/index.php?id=5&gi=70

Oznam o možnostiach očkovania v meste Stará Ľubovňa v 46. týždni (od 16. do 19.11.2021)

Očkovanie proti ochoreniu COVID-19

Obnova Obecného úradu v Hraničnom

Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice v obci Hraničné

Pozvánka na Zhromaždenie Urbariátu PS Hraničné dňa 08.08.2021

Dňa 23.04.2021 (piatok) - zvoz nefunkčných elektrospotrebičov

SSC KE - zverejnenie oznámenia

Sčítanie obyvateľov 2021 - na elektronické sčítanie máme už len týždeň

Lesy SR - Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom

Lesy SR - Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do 30.06.2019 požiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom a svoje podania nedoplnili alebo neopravili

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >