Obec Hraničné rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Kontakt:

Obec Hraničné
Hraničné 91
Mníšek nad Popradom
065 22

Tel.: 052 / 439 51 12
www.hranicne.sk
IČO: 00 329 894
banka, VÚB, a.s.
Č. ú.: SK55 0200 0000 0000 1632 2602

Anketa:

Zúčastnite sa 2.stretnutia rodákov obce Hraničné dňa 26. augusta 2017?

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.
Что такое переработка и прием макулатуры

Novinky | Obnova kultúrneho domu

17.11.2022

Zámerom projektu bola obnova budovy a okolia kultúrneho obecného domu služieb súp. č. 92 v Hraničnom, ktorá už nevyhovuje štandardom celkovej kvality spoločenských priestorov.

V súvislosti so schválenou dotáciou z PSK sa zrealizovali tieto stavebné práce  a úpravy v rozsahu:

- výmena výplní okna 1ks (demontáž, montáž) 150x150 + parapety vonkajšia a vnútorná,

- stavebnomaliarske práce stien, stropu, okno, dvere v 1 miestnosti - povrchová úprava z tenkovrstvej omietky,

- výmena zárubne 900 1ks,

- doplnenie a obnova spevnených plôch z betónovej zámkovej dlažby s obrubníkmi pri vstupe do budovy - 17 m2,

- položenie dlažby v kuchyni + výmena 2 ks batérií.

.Tieto stavebné práce vykonal na základe najvýhodnejšej cenovej ponuky z prieskumu trhu Ján Kseňák, Mierová 24, Stará Ľubovňa a s ním obec uzavrela dňa 19.09.2022 zmluvu o dielo na realizáciu stavebných prác do 31.10.2022 celého diela. Stavebné dielo sa vykonalo s podporou PSK a finančnou dotáciou vo výške 3000€ a vlastných finančných prostriedkov z rozpočtu obce vo výške 600,03 €

Hlavným cieľom projektu bolo zlepšenie miestnych základných služieb, zvýšenie kvality života a atraktivity obce Hraničné pre jej obyvateľov a návštevníkov obce,. Realizáciou diela obnova časti verejnej budovy - vylepšenie energetickej náročnosti ale aj predlženie stavebno-technickej životnosti, nakoľko Kultúrny obecný dom služieb je centrom samosprávnych, komunitných, kultúrnych a spoločenských aktivít v obci.

 

Pozvánka na Zhromaždenie Urbariátu PS Hraničné dňa 23.04.2023

Úroveň vytriedenia KO z a Ročný výkaz a rok 2022 v obci Hraničné

Referendum 2023

Priznanie k dani z nehnuteľnosti k 31012023 - nahlásenie zmeny, podanie

POZVÁNKA

VOĽBY do orgánov samosprávy obcí - doplňujúce voľby za poslancov 25032023

Obnova kultúrneho domu

Menovanie zapisovateľa okrsk.vol.komisie - Referendum 2023

Miestne komunikácie v obci Hraničné - článok

Oznámenie e-mailovej adresy - REFERENDUM 2023