Kontakt:

Obec Hraničné
Hraničné 91
Mníšek nad Popradom
065 22

Tel.: 052 / 439 51 12
www.hranicne.sk
IČO: 00 329 894
banka, VÚB, a.s.
Č. ú.: SK55 0200 0000 0000 1632 2602

Anketa:

Zúčastnite sa 2.stretnutia rodákov obce Hraničné dňa 26. augusta 2017?

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.
Что такое переработка и прием макулатуры

Úradná tabuľa

ÚRADNÁ TABUĽA (VZN)
 1. Úroveň vytriedenia KO za rok 2018 v obci Hraničné
 2. VZN 2_2018 o miestnom poplatku za KO na rok 2019
 3. VZN 1_2018 o miestnej dani z nehnuteľnosti na rok 2019
 4. Dotknuté osoby - informovanie - voľby komunálne 10.11.2018
  zverejnenie - 09.11.2018
 5. ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
 6. Menovanie zapisovateľa VOSO Hraničné_10112018
  verejnené 31.08.2018
 7. Voľby do orgánov samosprávy obce 2018 - počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb a počet poslancov,pocet vol.obvodov
 8. Zverejnenie zámeru zámeny pozemkov s Obcou Hranicne pre ImrichS_HR37_PP
  Oznámenie Zámeru - zverejnený 03.07.2018
 9. Zverejnenie zámeru odpredania pozemku Obec Hranicne pre LichvarMichal_SĽ
  OZNÁMENIE - zverejnenie zámeru 16032018
 10. Zverejnenie zámeru odpredania pozemku Obec Hranicne pre KupecJuraj_SĽ
  OZNÁMENIE - zverejnenie zámeru 25032018
 11. Oznámenie o prerokovaní návrhu územného plánu PSK
  zverejnené 14.03.2018
 12. Zverejnenie zámeru odpredania pozemku Obec Hranicne pre StasakS
  OZNÁMENIE - zverejnenie zámeru 18012018
 13. Zverejnenie zámeru odkúpenia pozemku Obce od SykorovaI
  OZNÁMENIE - zverejnenie zámeru 18012018
 14. Zverejnenie zámeru odpredania pozemku Obec Hranicne VSD KE
  OZNÁMENIE - zverejnenie zámeru 18012018
 15. VZN 3_2017 o miestnom poplatku za KO na rok 2018
 16. VZN 2_2017 o miestnej dani z nehnuteľnosti na rok 2018
 17. Zverejnenie zámeru odkúpenia pozemku obcou od SStašáka
  OZNÁMENIE - zverejnenie zámeru 15062017
 18. Zverejnenie zámeru o kúpe a predaji(zámene pozemkov - Obec a SKseňak)
  OZNÁMENIE - zverejnenie zámeru 10022017
 19. Zverejnenie zámeru o zámene pozemkov - Povuncaky
  Oznámenie zámeru - zverejnené 9.11.2016
 20. Zverejnenie zámeru o zámene pozemkov (dohody) - Anna Stašáková
  Oznámenie zámeru
 21. Zverejnenie zámeru odkúpenia pozemku A.Bukovičová
  Oznámenie - zverejnené 16.09.2016
 22. OZNÁMENIE - Verejné prerokovanie konceptu územného plánu Prešovského samosprávneho kraja
  zverejnené 31.08.2016
 23. Zverejnenie predaja (zámeny) pozemkov - Ing. Matúš Suchý
  Oznámenie Zámeru - zverejnený 01.07.2016
 24. Zverejnenie zámeru predaja majetku - zámena pozemkov Vladimír Slampiak
  Oznámenie Zámeru - zverejnený 06.05.2016
 25. Oznámenie o strategickom dokumente "Progam odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020" - zaslanie oznámenia
  zverejnené 06.05.2016
 26. Oznámenie o strategickom dokumente PHSRobce Jarabina
  zverejnené -25.02.2016
 27. Výzva na predloženie cen.ponuky-05022016
 28. Oznámenie o strategickom dokumente PSK
  zverejnený 29.6.2015
 29. Oznámenie o strategickom dokumente "Generel dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja"
  Oznámenie- - zverejnený 13.05.2015
 30. Oznámenie o strategickom dokumente UPPSK - zverejnený 05.03.2015
  Oznámenie
 31. Zverejnenie zámeru predaja majetku - Miroslav Petriľak
  Oznámenie zámeru - zverejnené 13.12.2014
 32. Zverejnenie zámeru odkúpenia majetku - od Jozefína Imrichová
  Oznámenie zámeru - zverejnené 13.12.2014
 33. Zverejnenie zámeru predaja majetku - Milan Pajonk
  Oznámenie zámeru - zverejnené 05.10.2014
 34. Zverejnenie zámeru predaja majetku - Jozefína Imrichová
  Oznámenie zámeru - zverejnené 09.09.2014
 35. Oznámenie o strategickom dokumente POH Ekos SĽ
 36. Zverejnenie zámeru predaja majetku - Róbert Duda
  Oznámenie zámeru - zverejnené 01.06.2014
 37. Zverejnenie zámeru prenájmu pozemku Slovak Telekom BA
  Oznámenie zámeru - zverejnené 10.12.2013
 38. Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu
 39. Zverejnenie zámeru predaja majetku Jozefína Hrebiková
  Oznámenie Zámeru - zverejnený 17.06.2013
 40. Zverejnenie zámeru predaja majetku - zámena pozemkov Iveta Pružinská
  Oznámenie Zámeru - zverejnený 17.06.2013
 41. Verejná vyhláška - Program odpadového hospodárstva PSK na roky 2011-2015
  Oznámenie - zverejnené 03.06.2013
 42. Zverejnenie zámeru prenájmu poľn. pozemkov RD Sulín
  Oznámenie - zverejnené 30.05.2013
 43. Zverejnenie zámeru prenájmu pozemkov PZ Haj
  Oznámenie Zámeru prenájmu- zverejnený 23.05.2013
 44. Zverejnenie zámeru predaja majetku Ing. M. Suchému,SĽ
  Oznámenie Zámeru - zverejnený 23.05.2013
 45. Informácia o vydaní Rozhodnutia OUŽP SĽ
 46. Protipovodňové opatrenia v obci Hraničné
  OZNÁMENIE - zverejnenie zámeru
 47. VZN daň z nehnuteľnosti pre rok 2011
 48. VZN č.2 o KO_2011
 
Шелковое покрывало на кровать пользуется огромным спросом