Obec Hraničné rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Kontakt:

Obec Hraničné
Hraničné 91
Mníšek nad Popradom
065 22

Tel.: 052 / 439 51 12
www.hranicne.sk
IČO: 00 329 894
banka, VÚB, a.s.
Č. ú.: SK55 0200 0000 0000 1632 2602

Anketa:

Zúčastnite sa 2.stretnutia rodákov obce Hraničné dňa 26. augusta 2017?

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.
Что такое переработка и прием макулатуры

Úradná tabuľa

ÚRADNÁ TABUĽA (VZN)
 1. Záverečný účet za rok 2021 - zver. 27052022
 2. Zverejnenie zámeru prenájmu pozemku_ARTON_ZA
  Oznámenie zámeru - zverejnený 31.03.2022
 3. Podmienky poskytnutia fin.príspevku na prevádzku never.poskytovateľovi soc,služby
  Oznámenie zámeru - zverejnený 25.03.2022
 4. Zverejnenie zámeru prenájmu pozemku_PolomčákMikuláš_HR29
  Oznámenie zámeru - zverejnený 31.03.2022
 5. Ročný výkaz o komunálnom odpade za rok 2021
  zverejnené 28.02.2022
 6. Úroveň vytriedenia KO za rok 2021 v obci Hraničné
  zverejnené dňa 22.02.2022
 7. Zverejnenie zámeru odpredaja pozemku Obce - SikoraPavol
  Oznámenie Zámeru - zverejnený 30.12.2021
 8. Rozhodnutie o zmene doby trvania RS_ArtonZA
  Zverejnené 16.12.2021
 9. Pozvánka OZ - 16.12.2021
 10. Návrh rozpočtu na rok 2022 a roky 2023, 2024
 11. Návrh VZN č. 1 - daň z nehnuteľnosti pre rok 2022
 12. Návrh VZN č. 2 - o KO pre rok 2022
 13. Návrh VZN č. 3 - Žumpy pre rok 2022
 14. Zverejnenie zámeru odpredaja pozemku Obce - LeščákMartin
  Oznámenie zámeru - zverejnený 22.10.2021
 15. Zverejnenie zámeru zámeny(odpredaja a kúpy) pozemkov Obce - DudovaJanka
  Oznámenie zámeru - zverejnený 22.10.2021
 16. Zverejnenie zámeru kúpy pozemkov Obce - Polomcakova Marg_
  Oznámenie zámeru - zverejnený 31.08.2021
 17. Zverejnenie zámeru kúpy(odpredaja) zámeny pozemkov Obce - PokrivcakMaA
  Oznámenie zámeru - zverejnený 31.08.2021
 18. Zverejnenie zámeru zámeny pozemkov Obce - PetrilakS
  Oznámenie zámeru - zverejnený 21.07.2021
 19. Zverejnenie zámeru o zámene pozemkov_ObecHraničné_PokrivcakovaIvetaHR101(LescakovaJolana)
  Oznámenie zámeru - zverejnený 14.06.2021
 20. Záverečný účet za rok 2020 - zver. 25052021
 21. Zverejnenie verejnej vyhlášky VSD KE -18.05.2021
 22. Zverejnenie zámeru predaja hnut.majetku - miešačky OUHraničné
  Oznámenie Zámeru - zverejnený 27.04.2021
 23. Zverejnenie zámeru predaja majetku - pozemku S.Pokrivcak,Chmelnica154
  Oznámenie Zámeru - zverejnený 19.04.2021
 24. Zverejnenie oznámenia " I/68 Mníšek n/P - Stará Ľubovňa - rekonštrukcia
 25. Zverejnenie zámeru odkúpenia pozemku Obce od Pokrivčáková Ma M, VojtekP
  OZNÁMENIE - zverejnenie zámeru 24032021
 26. Lesy SR - Výzva 2x pre vlastníkov lesných pozemkov
 27. Úroveň vytriedenia KO za rok 2020 v obci Hraničné
  zo dňa 23.02.2021 Obec Hraničné
 28. VZN 1_2020 o miestnom poplatku za KO na rok 2021
 29. Návrh rozpočtu 2021 -2023 - zver. 23112020
 30. Záverečný účet za rok 2019_schvalený - zver. 300620202020
 31. Oznámenie o strategickom dokumente Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie PSK na roky 2021 - 2027, zaslanie oznámenia - obce okresu Stará Ľubovňa
 32. Zverejnenie zámeru predaja pozemku Ing. M. Suchému,SĽ
  Oznámenie zámeru
 33. Zverejnenie zámeru nájmu pozemku s Obcou Hranicne pre ValigurskyP_SL
  Oznámenie zámeru - zverejnený 04.06.2020
 34. Záverečný účet za rok 2019 - zver. 25052020
 35. OZNÁMENIE o zrušení Valného zhromaždenia - Urbariát PS Hraničné
 36. Úroveň vytriedenia KO za rok 2019 v obci Hraničné
 37. "Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja" - zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu
  zo dňa 08.01.2020
 38. VZN 2_2019 o miestnej dani z nehnuteľnosti na rok 2020
 39. VZN 3_2019 o miestnom poplatku za KO na rok 2020
 40. VZN 4_2019 o sociálnych službách na rok 2020
 41. Vyhlásenie Volieb do NR SR 2020
 42. Úroveň vytriedenia KO za rok 2018 v obci Hraničné
 43. VZN 2_2018 o miestnom poplatku za KO na rok 2019
 44. VZN 1_2018 o miestnej dani z nehnuteľnosti na rok 2019
 45. Dotknuté osoby - informovanie - voľby komunálne 10.11.2018
  zverejnenie - 09.11.2018
 46. ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
 47. Menovanie zapisovateľa VOSO Hraničné_10112018
  verejnené 31.08.2018
 48. Voľby do orgánov samosprávy obce 2018 - počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb a počet poslancov,pocet vol.obvodov
 49. Zverejnenie zámeru zámeny pozemkov s Obcou Hranicne pre ImrichS_HR37_PP
  Oznámenie Zámeru - zverejnený 03.07.2018
 50. Zverejnenie zámeru odpredania pozemku Obec Hranicne pre LichvarMichal_SĽ
  OZNÁMENIE - zverejnenie zámeru 16032018
 51. Zverejnenie zámeru odpredania pozemku Obec Hranicne pre KupecJuraj_SĽ
  OZNÁMENIE - zverejnenie zámeru 25032018
 52. Oznámenie o prerokovaní návrhu územného plánu PSK
  zverejnené 14.03.2018
 53. Zverejnenie zámeru odpredania pozemku Obec Hranicne pre StasakS
  OZNÁMENIE - zverejnenie zámeru 18012018
 54. Zverejnenie zámeru odkúpenia pozemku Obce od SykorovaI
  OZNÁMENIE - zverejnenie zámeru 18012018
 55. Zverejnenie zámeru odpredania pozemku Obec Hranicne VSD KE
  OZNÁMENIE - zverejnenie zámeru 18012018
 56. VZN 3_2017 o miestnom poplatku za KO na rok 2018
 57. VZN 2_2017 o miestnej dani z nehnuteľnosti na rok 2018
 58. Zverejnenie zámeru odkúpenia pozemku obcou od SStašáka
  OZNÁMENIE - zverejnenie zámeru 15062017
 59. Zverejnenie zámeru o kúpe a predaji(zámene pozemkov - Obec a SKseňak)
  OZNÁMENIE - zverejnenie zámeru 10022017
 60. Zverejnenie zámeru o zámene pozemkov - Povuncaky
  Oznámenie zámeru - zverejnené 9.11.2016
 61. Zverejnenie zámeru o zámene pozemkov (dohody) - Anna Stašáková
  Oznámenie zámeru
 62. Zverejnenie zámeru odkúpenia pozemku A.Bukovičová
  Oznámenie - zverejnené 16.09.2016
 63. OZNÁMENIE - Verejné prerokovanie konceptu územného plánu Prešovského samosprávneho kraja
  zverejnené 31.08.2016
 64. Zverejnenie predaja (zámeny) pozemkov - Ing. Matúš Suchý
  Oznámenie Zámeru - zverejnený 01.07.2016
 65. Zverejnenie zámeru predaja majetku - zámena pozemkov Vladimír Slampiak
  Oznámenie Zámeru - zverejnený 06.05.2016
 66. Oznámenie o strategickom dokumente "Progam odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020" - zaslanie oznámenia
  zverejnené 06.05.2016
 67. Oznámenie o strategickom dokumente PHSRobce Jarabina
  zverejnené -25.02.2016
 68. Výzva na predloženie cen.ponuky-05022016
 69. Oznámenie o strategickom dokumente PSK
  zverejnený 29.6.2015
 70. Oznámenie o strategickom dokumente "Generel dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja"
  Oznámenie- - zverejnený 13.05.2015
 71. Oznámenie o strategickom dokumente UPPSK - zverejnený 05.03.2015
  Oznámenie
 72. Zverejnenie zámeru predaja majetku - Miroslav Petriľak
  Oznámenie zámeru - zverejnené 13.12.2014
 73. Zverejnenie zámeru odkúpenia majetku - od Jozefína Imrichová
  Oznámenie zámeru - zverejnené 13.12.2014
 74. Zverejnenie zámeru predaja majetku - Milan Pajonk
  Oznámenie zámeru - zverejnené 05.10.2014
 75. Zverejnenie zámeru predaja majetku - Jozefína Imrichová
  Oznámenie zámeru - zverejnené 09.09.2014
 76. Oznámenie o strategickom dokumente POH Ekos SĽ
 77. Zverejnenie zámeru predaja majetku - Róbert Duda
  Oznámenie zámeru - zverejnené 01.06.2014
 78. Zverejnenie zámeru prenájmu pozemku Slovak Telekom BA
  Oznámenie zámeru - zverejnené 10.12.2013
 79. Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu
 80. Zverejnenie zámeru predaja majetku Jozefína Hrebiková
  Oznámenie Zámeru - zverejnený 17.06.2013
 81. Zverejnenie zámeru predaja majetku - zámena pozemkov Iveta Pružinská
  Oznámenie Zámeru - zverejnený 17.06.2013
 82. Verejná vyhláška - Program odpadového hospodárstva PSK na roky 2011-2015
  Oznámenie - zverejnené 03.06.2013
 83. Zverejnenie zámeru prenájmu poľn. pozemkov RD Sulín
  Oznámenie - zverejnené 30.05.2013
 84. Zverejnenie zámeru prenájmu pozemkov PZ Haj
  Oznámenie Zámeru prenájmu- zverejnený 23.05.2013
 85. Zverejnenie zámeru predaja majetku Ing. M. Suchému,SĽ
  Oznámenie Zámeru - zverejnený 23.05.2013
 86. Informácia o vydaní Rozhodnutia OUŽP SĽ
 87. Protipovodňové opatrenia v obci Hraničné
  OZNÁMENIE - zverejnenie zámeru
 88. VZN daň z nehnuteľnosti pre rok 2011
 89. VZN č.2 o KO_2011